Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > Nasze usługi > Audyt powdrożeniowyAudyt powdrożeniowy

Raport z wdrożenia. Pozwala stwierdzić, czy wdrożenie zakończyło się sukcesem, zdefiniować protokoły rozbieżności oraz ewentualne dalsze wytyczne rozwojowe bądź naprawcze.

W ramach audytu powdrożeniowego często wykonuje się odbiór automatyki magazynowej wraz z jej testami.

Finalny odbiór nowowdrożonego systemu nie kończy prac nad zmianami w systemie informacyjnym i procesach magazynowych. Sparametryzowany system zostaje uruchomiony produkcyjnie i jest to dobry moment na postawienie pytania, czy zostały osiągnięte cele założone na wstępie oraz pytania o to, czy w zmienionych warunkach procesy biznesowe mogą być bardziej efektywne.

Rozpoczęcie operacyjnej eksploatacji nowego magazynu nie oznacza zamknięcia prac związanych z nową inwestycją. W ślad za wdrożeniem systemu WMS czy automatyki magazynowej powinny zostać przeprowadzone prace polegające na kompletnym mapowaniu procesów biznesowych oraz określeniu ich istotnych metryk. Metryki te, czy współczynniki KPI będą mogły zostać wykorzystane w procesach motywacyjnych i dążeniu do dalszej optymalizacji pracy magazynu.