Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > Nasze usługi > Nadzór nad projektem i wdrożeniemNadzór nad projektem i wdrożeniem

Po podpisaniu umowy z dostawcą kontrolujemy i wspieramy powstanie analizy przedwdrożeniowej i projektu po stronie dostawcy. Kontrolujemy, czy dostawca rozumie do czego się zobowiązał. Wspieramy klienta w dostarczaniu dostawcy odpowiedzi na kluczowe pytania w procesie projektowania i wdrażania inwestycji. Nadzorujemy poprawność przebiegu procesu wdrożenia.

Rozbieżność teorii z praktyką

Jest nieskończenie wiele błędów, które można popełnić w trakcie prowadzenia projektu wdrożeniowego. Jednak część z nich jest popełniana dosyć często, a ich skutki są wyjątkowo przykre. Warto więc o nich mówić ku przestrodze, aby firmy nie popełniały podobnych błędów. Niestety często trudne do wytłumaczenia jest jak zarządzać pracą w projektach informatycznych i związanych z nimi projaktach logistycznych, zwłaszcza że należy pogodzić w pewien sposób ogień z wodą, czyli oczekiwania pracowników co do nowej funkcjonalności jak i możliwości oferowane przez dostawcę. W tych dziedzinach ważna jest nie tyle książkowa wiedza, a umiejętności praktyczne, wypracowywane przez wielokrotne próby i odpowiednią liczbę porażek. A my taką umiejętność posiadamy. Co więcej, działania, które są wymagane w takich sytuacjach są niepowtarzalne, zależą od sytuacji i ludzi których dotyczą. Nie ma więc gotowej recepty pasującej do różnych sytuacji. Można podać sprawdzone przykłady, dobre praktyki, pomysły, ale ostateczny scenariusz jest zawsze budowany dynamicznie.

Przegląd projektu

Jednym z ważnych fragmentów pracy w czasie wdrożenia jest tak zwany przegląd projektu. Jest to działanie, które przeprowadza się jeden lub dwa razy w czasie trwania wdrożenia (a najwyżej kilka razy w bardzo dużym projekcie). Polega na sprawdzeniu, czy projekt posuwa się we właściwy sposób do przodu. W przeglądzie bierze się pod uwagę wszystkie aspekty trwającego wdrożenia, to znaczy zarówno zgodność postępu prac z deklarowanym harmonogramem jak i z merytorycznymi ustaleniami. Merytoryczne ustalenia kontroluje się zarówno z oficjalnymi dokumentami (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia czy Analiza przedwdrożeniowa), jak i nie spisanymi oczekiwaniami użytkowników oraz nie ujętymi w umowie deklaracjami dostawcy. Takie poza formalne podejście (nieudokumentowane żadnymi oficjalnymi uzgodnieniami) pozwala na ewentualną rewizję projektu i jego renegocjację (jeśli jest to potrzebne) na etapie, na którym jest to możliwe jeszcze.

Dla kogo jest ta usługa

Opisana usługa przeznaczona jest dla firm, które zamierzają rozpocząć budowę magazynu czy wdrożenie automatyki magazynowej bądź systemu WMS, a nie zatrudniają pracowników z odpowiednim doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii. W skrajnych przypadkach usługę taką możemy rozpocząć w czasie trwania wdrożenia, gdy pojawia się obawa, że wdrożenie nie posuwa się we właściwy sposób.