Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > Nasze usługi > Audyt logistyczny i modelowanie procesów magazynowychAudyt logistyczny i modelowanie procesów magazynowych

Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zarządczych o działalności firmy ze stanem rzeczywistym oraz wskazanie możliwości usprawnienia działań realizowanych w zakresie logistyki. Bardzo oczęsto elementem audytu są symulacje pracy magazynu przy różnych scenariuszach rozwojowych.

Uwaga: Audyt logistyczny ma sens biznesowy (prowadzi do poprawy sytuacji w magazynie) wyłącznie z optymalizacją niskonakładową bądź projektem rozwoju logistyki.

Jak wykonuje się audyt stanu bieżącego?

Gdy pojawiamy się w firmie naszego przyszłego klienta najważniejszą kwestią jest szybkie i dokładne poznanie jego działalności. Musimy poznać asortyment i szczegóły pracy magazynu. Pierwszy krok to rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie procesów logistycznych. Następny, to dokładne poznanie pracy magazynu. Czasem wystarczy kilka godzin szczegółowej inspekcji, czasem kilka dni pracy na najważniejszych stanowiskach kluczowych procesów. Na końcu analiza przepływów w magazynie. Wszystkie dokumenty wchodzące i wychodzące, ruchy wewnętrzne, likwidacje i ujawnienia, zamówienia i reklamacje. Pozwala to dokładnie zrozumieć rytm życia magazynu.

Jak symuluje się rozwój firmy?

Tu wykorzystuje się szczegółowe dane o przepływie towarów w magazynie. Każdy ze strumieni wiąże się z różnymi zjawiskami biznesowymi. Obsługa klientów indywidualnych, hurtowych, zatowarowanie sklepów czy eksport w różnych kanałach przypisuje się do poszczególnych strumieni i symuluje się różne scenariusze rozwoju rynku i firmy. Dzięki temu można wychwycić w których miejscach magazyn się może zakorkować. Często jest tak, że po przetestowaniu wielu zupełnie różnych scenariuszy rozwojowych wąskie gardła pojawiają się ciągle w tych samych miejscach.

Jak wykorzystuje się audyt działania i rozwoju firmy?

Analiza działania jest wykorzystywana do dokładnego określenia kiedy i jakie problemy mogą pojawić się w firmie i jak tym problemom z wyprzedzeniem zaradzić. Czasami jako antidotum wystarczy optymalizacja niskonakładowa, innym razem potrzebne będą zmiany w systemie informatycznym, a w skrajnym przypadku projekt logistyczny magazynu i inwestycja w automatykę magazynową bądź system informatyczny, np. WMS. W tym ostatnim przypadku potrzebne będą scenariusze rozwojowe, aby określić wymagane wydajności poszczególnych elementów automatyki. Najczęściej sporządzona wcześniej analiza jest dołączana do specyfikacji oczekiwań inwestora w stosunku do dostawcy i jest używana w procesie wsparcia wyboru dostawcy, który również może poprowadzić nasza firma. Opisywane analizy często stanowią również załączniki do opinii o innowacyjności projektów, jeśli firma występuje o dotacje unijne.

Czy da się ominąć ten etap prac?

Wielu klientów chcąc obniżyć koszty wynagrodzenia firmy doradczej często sugeruje, by maksymalnie skrócić ten etap prac, uznając go za nieproduktywny. Rzeczywiście czasami niewiele on daje, a często nie jest szczególnie tani. Jednak ograniczenie go (zupełnie ominąć się go nie da) może się później zemścić. Najczęściej efektem jest to, że niektóre decyzje, które mogłyby być podjęte na bazie twardych danych podejmuje się na "wyczucie" (na podstawie doświadczenia, know-how doradcy czy tak zwanych najlepszych praktyk), co skutkuje na przykład słabszą optymalnością proponowanych rozwiązań. Oczywiście są przypadki, gdy nie wykonuje się analiz historycznych (na przykład budowa nowego magazynu pod nową działalność), ale i wtedy trzeba założyć pewne wartości, których należy się w przyszłości ściśle trzymać. W ramach wieloletnich doświadczeń w firmie BinCode udało się nam wypracować miękkie podejście do audytu logistycznego podobne do metodologi Agile czy Scrum.