Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Automatyka magazynowaAutomatyka magazynowa

Poniżej zaprezentowano podstawowe urządzenia automatyki magazynowej. Osoby zainteresowane inwestycją w automatykę magazynową proszę o zapoznanie się z naszą ofertą w tym zakresie.


Automatyka magazynowa to zestaw urządzeń, najczęściej połączonych z oprogramowaniem WMS, których celem jest obniżenie kosztów pracy w magazynie, często z jednoczesnym podniesieniem jakości usług logistycznych. Efekt ten osiąga się poprzez eliminację czynnika ludzkiego. Czasami polega to na zwyczajnym zmniejszeniu ilości pracy wykonywanej przez pracowników, czyli na przykład pracownik nie idzie po towar w alejki z regałami, tylko towar podjeżdża do niego samodzielnie, innym razem automatyka pozwala na zminimalizowanie błędów pracy na przykład przez dokładne wskazywanie towaru w czasie kompletacji. Często do automatyki magazynowej zalicza się proste urządzenia wspierające prace takie jak systemy transportu magazynowego czy regały przejezdne bądź przepływowe. Do automatyki często zalicza się też komputery przenośne z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę kompletacji towaru za pomocą kodów paskowych czy tagów RFID lub systemy kompletacji głosowej Voice Picking. Magazyn wyposażony w wiele różnego rodzaju urządzeń automatyki magazynowej z reguły nazywa się automatycznym magazynem.

Do najważniejszych urządzeń automatyki magazynowej można zaliczyć:

  • Systemy inteligentnego transportu magazynowego, czasami nazywany systemem transportu wewnętrznego - przede wszystkim transportery rolkowe z różnego rodzaju zwrotnicami, ale i wózki samojezdne, jeżdżące po szynach bądź bezpośrednio po podłodze (np. carobot firmy PSB czy AGV - Automatic Guided Vehicle). Inteligencja polega tu na bezobsługowym dostarczaniu towaru, bądź pojawianiu się po jego odbiór na podstawie informacji o zleceniach z systemu WMS
  • Regały zwiększające pojemność magazynu - przede wszystkim regały przesuwne i przejezdne, które otwierają dostęp do właściwych zasobów bez ingerencji człowieka, w sposób skorelowany z aktualnie wykonywanymi przez ludźmi pracami. Do tego obszaru można też zaliczyć regały o rotujących półkach.
  • Automatyczne magazyny - różnego rodzaju układnice, AKL czyli Automatischen Kleinteilelage, mini-load, systemy karuzelowe, na przykład SCS Schafer Carousel System czy carrousel storage rotastore, systemy wózkowe jak OSR Shuttle firmy Knapp czy Vario Sprinter firmy PSB. Ideą tych rozwiązań jest składowanie i wyciąganie towarów z regałów bez udziału ludzi i dowożenie tego towaru do stacji przeładunkowych bądź kompletacyjnych.
  • Stacje kompletacji - różnego rodzaju stanowiska pracy zmniejszające prawdopodobieństwo pomyłek i minimalizujące nakład pracy ludzkiej w czasie kompletowania zamówienia. Do tej klasy urządzeń można zaliczyć stanowiska typu pick-to-light, czyli pobieranie towaru z półek, nad którymi zapalają się światła czy pick-to-tote, gdzie praca polega na przepakowywaniu towaru między dwoma pudełkami z towarem i zamówieniem stojącymi jedno nad drugim. Tu pojawiają się różne warianty rozwiązań, niektóre opatentowane jak rotapick PSB.
  • Automaty kompletujące - coraz więcej firm dostarcza urządzenia, które umożliwiają automatyczne przygotowywanie zamówienia do wysyłki bez udziału ludzi. Automaty takie sprawdzają się przede wszystkim w farmacji (i to wyłącznie w przypadku opakowań z tabletkami), w papierosach oraz płytach CD i DVD. Urządzenia te to specyficzne dystrybutory dokładające towar do pojemników z zamówieniami lub roboty przekładające towar z taśmy z zawartością zsumowanych wszystkich zamówień do poszczególnych pudełek końcowych. W zależności od firmy i działania urządzenia te są nazywane RoboPick, PickoMat, S-Pemat, K-Pemat, Autopickers SDA czy TD-Lean itd.
  • Sortery - to przede wszystkim urządzenia używane w tak zwanej kompletacji dwustopniowej. Polega ona na tym, że z magazynu wyciągany jest towar stanowiący sumę wielu zamówień (w celu zminimalizowania kosztów wyciągnięcia tego towaru), a następnie te sumaryczne porcje są rozsortowywane na poszczególne zamówienia. Do tej klasy urządzeń zalicza się sortery zrzutowe (bombay sorter) i kołowe (ringsorter). Specjalne zastosowanie ma sorter krzesełkowy (tilting chair), stosowany jako sorter paczek u kurierów w magazynie typu cross-dock.
  • Maszyny pakujące - istnieje kilka rodzajów maszyn pakujących z funkcjonalnością zaczynającą się od prostego zamykania ręcznie wypełnionych pudełek kartonowych na automatach produkujących wypełniacz czy zbierających drobny towar i unieruchamiających go obkurczającym się opakowaniem. Wybór sposobu pakowania zależy przede wszystkim od wrażliwości pakowanego towaru i tu każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie
  • Bufory wyjściowe - to urządzenia pozwalające kompletować towar w dłuższym okresie czasu w postaci fragmentów zamówień bądź zamówień ciągłych typu pull, domawianych przez klientów w ciągu dnia, a następnie łączyć je w jedną większą wysyłkę. Cechą takich urządzeń jest to, że szybkość napełniania takiego urządzenia jest stosunkowo niska, natomiast szybkość wypychania z niego paczek musi być bardzo wysoka (kompletujemy towar kilka godzin, by wysłać go w ciągu godziny lub jeszcze szybciej). Urządzenia te są też przydatne przy stosowaniu wysyłek kierunkowych bądź używania własnej floty pojazdów (dopełniamy w jednym buforze zamówienia na 20 kierunków, a następnie wypychamy go, gdy przekroczy poziom opłacalności wysyłki). Tu znów co firma to inna nazwa: Jupiter, Commissioner, Merkury, itd.

Wymienione tu klasy urządzeń automatyki to oczywiście nie wszystkie dostępne na rynku. Mam nadzieję, że jest to jednak na tyle szeroki przegląd, że pozwoli to na choćby wstępne rozpoznanie problemu związane z projektowaniem magazynu. Trochę dokładniejsze przyporządkowanie urządzeń automatyki można znaleźć w artykule Sorter czy układnica.