Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Kompletacja Voice PickingKompletacja Voice Picking lub Pick by Voice

Voice Picking oraz Pick by Voice to równoważne angielskie nazwy metody kompletacji, która w bezpośrednim tłumaczeniu nazywana jest czasem kompletacją głosową. Innowacyjność tej metody polega na użyciu głosu jako naturalnej komunikacji między użytkownikiem (magazynierem dokonującym kompletacji), a systemem informatycznym WMS, wspierającym go w tym procesie. Komendy głosowe precyzyjnie informują użytkownika, jakie operacja ma wykonać, w szczególności jaki produkt, z jakiego miejsca w magazynie powinien pobrać. W trakcie wykonywania zadania pracownik akceptuje komendy i potwierdza ich wykonanie również w sposób głosowy. W szczególnych przypadkach może użyć klawiszy funkcyjnych dostępnych na obudowie terminala, jednak założenie mówi, że manualne sterowanie terminalem odbywa się wyłącznie w przypadkach krytycznych, gdyż znacząco obniża to efektywność kompletacji.

Podstawową zaletą w stosunku do innych metod kompletacji, zarówno tak zwanej papierowej (dyspozycja kompletacji wydrukowana na papierze) jak i radiowej (kompletacja z użyciem skanerów radiowych) jest uwolnienie obu rąk magazyniera do bezpośredniej pracy. W kompletacji papierowej pracownik w jednej ręce trzyma podkładkę z dyspozycją kompletacji i kierując się wskazaniami wydruku wykonuje proces zbierania towaru pod konkretne zamówienie. W kompletacji radiowej pracownik w jednym ręku trzyma skaner radiowy. W przypadku konieczności użycia obu rąk musi odłożyć narzędzie którym kontroluje poprawność kompletacji, wykonać zadanie i ponownie wziąć do ręki podkładkę z dyspozycją bądź skaner. W kompletacji głosowej obie ręce są stale wolne. Dzięki temu znacząco rośnie szybkość kompletacji przy użyciu Voice Picking (nawet do 30%) w magazynach, gdzie użycie obu rąk jest bardzo częste.

Użycie kompletacji głosowej Pick by Voice jest szczególnie atrakcyjne tam, gdzie kompletacji towaru za pomocą kodów paskowych czy tagów RFID jest utrudniona, czyli towary nie są okodowane ze względu na techniczne trudności ich oznaczenia (nieregularne bryły, złe warunki itp.)