Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Test automatyki magazynowejTest automatyki magazynowej

Test automatyki magazynowej to działania mające potwierdzić, czy uruchamiana automatyka spełnia oczekiwania klienta oraz warunki określone w ofercie dostawcy. Test taki powinno przeprowadzić się przed produkcyjnym uruchomieniem jej działania i przed akceptacją prac dostawcy automatyki (najczęściej w ramach etapu projektu nazywanego audyt powdrożeniowy). W ramach takiego testu należy przeprowadzić trzy działania:

Podstawowy zakres dostawy

To stosunkowo najprostsza część tego procesu polegająca na sprawdzeniu, czy to co dostarczył dostawca, a następnie zmontował (najczęściej) jego podwykonawca jest zgodne z umową. Zazwyczaj to kwestia dość oczywista, bo łatwo jest zauważyć, że zamówiliśmy sorter, a otrzymaliśmy układnicę. Oczywiście w praktyce sprawa nie jest taka banalna, gdyż w obszarze tym często należy sprawdzić, np. czy zamontowane przenośniki odpowiadają naszym oczekiwaniom (szerokość, rodzaj przenośnika np. rolkowy grawitacyjny, napędzany, taśmowy itp.) czy liczba stacji jest zgodna z założeniami, czy komputery i szafy sterujące znajdują się we właściwych miejscach, czy ścieżki dostępu po zamontowaniu automatyki nie są zbyt wąskie, a dostęp do stacji roboczych utrudniony. Takie aspekty warto kontrolować już w czasie montażu, bo jeśli zostanie popełniona wtedy pomyłka (np. lustrzane obrócenie układu przenośników) to koszt w postaci straty czasu i utrudnień w korzystaniu z magazynu spadnie na klienta, nawet jeśli dostrawca zapłaci jakąś karę umowną związaną z tą pomyłką.

Test merytoryczny

Test ten pogłębia wcześniejszy punkt o szczegóły merytoryczne. Zamówiliśmy sorter zrzutowy, dostaliśmy sorter zrzutowy, ale czy tak jak to opiewa oferta towar może zostać poprawnie posortowany wtedy, gdy zostanie umieszczony na sorterze w dowolnym miejscu, czy jednak musi być umieszczany tylko w dedykowanych miejscach? Czy przenośniki przewożą towar we właściwym kierunku, a stacje wrzutowe potrafią poprawnie zareagować na wstawianie pojemników na jej bufory. Inna kwestia, którą należy sprawdzić w czasie testów to poprawność wykonywania rozkazów przez automatykę. Czy towar dostarczany jest na tą stację, na którą ma być dostarczony? Czy dostawa odbywa się najkrótszą drogą? Jak często pojawiają się błędy komunikacji systemowej wymagające interwencji pracowników magazynowych (przestawianie pojemnika ze stacji Error na przenośnik główny) czy informatyków (ręczne dodawanie komunikatów wymienianych między automatyką a WMS)?

Test wydajnościowy

Ten etap polega na sprawdzeniu, czy automatyka wytrzyma oczekiwane i deklarowane obciążenie. W realnej pracy magazynu dość naturalną sprawą jest to, że zamówienia układają się w różny sposób. Część zamówień jest małych, część dużych, pojawiają się falami z różnymi przerwami. Celem testu wydajnościowego jest takie zasymulowanie działalności automatyki, aby została ona obciążona w sposób najbardziej dla niej niekorzystny, jednak zgodny z deklaracją dostawcy co do oferowanej wydajności (np. jeśli zwrotnica w ciągu przenośników powinna obsłużyć 10 pojemników o wadze 40kg w czasie każdej minuty to należy sprawdzić, czy przy takim obciążeniu automatyka sprawuje się poprawnie). Zazwyczaj problemem w projektowaniu takich testów jest to, że jednocześnie należy sprawdzić wiele elementów w tym samym momencie, czyli nie sprawdza się każdej ze zwrotnic osobno, tylko wszystkie jednocześnie tak, żeby potwierdzić, że wytrzyma nie tylko obciążenie samych przenośników jak i zasilanie elektryczne czy pneumatyczne sterowanie. Test wydajnościowy wymaga nie tylko dużego zaangażowania w ramach jego projektu, ale też najczęściej związany jest z zangażowaniem całej przyszłej załogi w sposób podobny do pojawiającego się w czasie realizacji zamówień w szczycie (najczęściej tuż przed świętami).