Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > Nasze projekty i klienci > Projekty - case studyNasze projekty - case study

Motte (firma, która w 2010 roku przekształciła się w BinCode) powstała w 1995 roku jako dostawca oprogramowania do analizy ryzyka inwestycji giełdowych. Z tych pierwszych doświadczeń pozostała nam wiedza o zarządzaniu ryzykiem, wymagana przez wcześniejszych klientów, czyli banki, biura maklerskie czy fundusze inwestycyjne.

projekt przenośników rolkowych azymut azymut magazyn automatyczny

Doświadczenia związane z projektami informatycznymi ostatnich lat są ściśle związane logistyką. Przede wszystkim są to projekty IT realizowane przez Marka Wierzbickiego i Jacka Pacholika w Ogólnopolskim Centrum Dystrybucji Wydawnictw Azymut. Projekty związane były z optymalizacją procesów logistycznych w magazynie, w tym zastosowania kodów kreskowych i radiowych tagów RFID, integracji różnych systemów informatycznych, hurtowni danych, BI i systemów OLAP. OSDW Azymut to przy okazji poważny projekt automatyki magazynowej (na górnym zdjęciu moment budowy przenośników rolkowych systemu kompletacji książek w OSDW Azymut, po prawej to samo miejsce dwa lata później). Przedostatni nasz projekt to uruchomienie magazynu dystrybucyjnego internetowego sklepu elektronarzędzi i elementów do remontu domów (Jacek Pacholik).

Ostatni projekt: Automatyczna sortownia

Ostatni projekt firmy Motte (przed wejściem do grupy kapitałowej BinCode) prowadzony był w magazynie odzieży pewnej spółki, której nazwy ze względów na obowiązującą nas tajemnicę, nie możemy wymienić. Obecnie sortowanie odzieży odbywa się w sposób manualny, z użyciem radiowych skanerów kodów paskowych. W planie projektu jest niewielkie zmniejszenie zatrudnienia w magazynie, z jednoczesnym pięciokrotnym zwiększeniem wydajności sortowania odzieży oraz znaczącym podniesieniem jakości pracy pracowników i dokładności przygotowywanych paczek. Na podstawie analiz i symulacji przebiegu przyszłego procesu przygotowania i pakowania paczek do odbiorców dokładność ma osiągać błąd poniżej jednej sztuki na tysiąc przygotowanych przez automatyczny sorter paczek, przy średniej wielkości paczek 50 sztuk. Planowana wydajność po okresie wdrożenia ma dążyć do 10 tysięcy posortowanych produktów na godzinę.

magazyn automatyczny

Projekt automatycznej sortowni (podobnie zresztą jak każdy inny projekt wdrożenia automatyki magazynowej) obejmuje analizę bieżącej sytuacji w firmie, dyskusje nad przyszłymi potencjalnymi zmianami oraz wyszukanie wąskich gardeł przepływu towaru, które można skutecznie udrożnić dzięki zastosowaniu przenośników rolkowych, taśm transportowych, automatycznych układnic (zwanych też AKL), regałów przesuwnych czy innych elementów automatyki magazynowej. Bazując na naszym doświadczeniu proponujemy tylko takie rozwiązania, które pozwolą na wyliczalny księgowo zwrot kosztów inwestycji w okresie krótszym niż 4 do 5 lat. Najczęściej rzeczywisty zysk z inwestycji jest znacznie większy, gdyż poza oszczędnościami mierzalnym firma osiąga efekt w postaci wzrostu jakości czy szybkości dostawy zamówień. Niestety ze względu na kryzys projekt został wstrzymany na dzień przed podpisaniem uwmowy, po zaprojektowaniu optymalnego rozwiązania, wyborze dostawcy i wynegocjowaniu warunków umowy, dostawy i płatności.