Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > Nasze usługi > Dlaczego warto zatrudnić firmę doradczą?Dlaczego warto zatrudnić firmę doradczą?

Prowadzenie projektu wdrożenia systemu informatycznego bądź budowy automatycznego magazynu to zadanie, które wymaga wiedzy, doświadczenia i czasu. Najczęściej projekt wyboru dostawcy pociąga za sobą zaangażowanie szefa projektu przynajmniej przez osiem-dziesięć godzin dziennie przez okres minimum kilku miesięcy. Wielokrotne spotkania z dostawcami, wizyty referencyjne u innych klientów i ciągłe analizy optymalności procesów magazynowych wymagają całkowitego zaangażowania się w projekt. Nie da się tego robić z doskoku próbując jednocześnie administrować systemem informatycznym czy też zarządzać pracą pracowników magazynu. Zewnętrzny konsultant nie tylko ma czas i odpowiednią wiedzę, ale nie może zostać oddelegowany tylko na kilka dni do rozwiązania aktualnego problemu zatrzymując przy okazji cały projekt inwestycyjny. I to jest niezaprzeczalna zaleta zatrudnienia kogoś z zewnątrz na okres prowadzenia projektu.

Dostawca systemu automatyki magazynowej posiada najczęściej szerokie know-how, jednak on również nie jest w stanie poświęcić klientowi całych miesięcy pracy. Wynika to między innymi z tego, że klient szukając optymalnego rozwiązania zadaje podobne pytania różnym dostawcom. Nawet gdyby dostawca oddelegował swojego pracownika na cały czas pracy tylko do przez wyłącznej dyspozycji klienta, to i tak jego wiedza nie byłaby wystarczająca. Optymalne dla danego procesu logistycznego rozwiązanie powstaje dopiero w wyniku rozmów z konsultantami wszystkich dostawców. Tej wiedzy nie ogarnie konsultant czy pracownik firmy, której zależy na sprzedaniu przenośników rolkowych czy automatycznego sortera konkretnego dostawcy.

Dlaczego jednak nie można założyć, że poradzi sobie z tym odpowiednio wykształcony i doświadczony pracownik klienta całkowicie oddelegowany do prowadzenia projektu wdrożenia optymalizacji magazynu? Można, lecz ryzyko takiego rozwiązania jest bardzo wysokie. Poza niebezpieczeństwem odrywania pracownika etatowego od projektu można założyć, że duża liczba prowadzonych przez nas projektów uczuliła nas mocniej na, nie zawsze optymalne, działania dostawców.

Na koniec pada zawsze pytanie, czy warto płacić firmie konsultingowej nie małe końcu pieniądze za to, że znajdzie w projektowanym magazynie automatycznym drobne oszczędności? Cóż, koszty sensownej instalacji przenośników rolkowych, sorterów, wdrożenia systemu WMS lub tagów radiowych RFID czy innej automatyki magazynowej zaczynają się blisko miliona euro (a budowa magazynu automatycznego z układnicami AKL czy mini-load za kilka milionów nie jest żadną ekstrawagancją). W takiej kwocie jest miejsce na znalezienie pieniędzy na wynagrodzenie firmy konsultingowej z zyskiem dla klienta. Nie tylko finansowym, ale także dzięki poprawie jakości funkcjonowania projektowanej instalacji magazynowej.


Dalsza część rozważań na ten temat: W poszukiwaniu rezerw w magazynach logistycznych.