Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Alokacja i replenishmentAlokacja i replenishment

W ekonomii alokacją nazywa się przydzielenie jakiegoś zasobu do jakiegoś procesu. Jest ona jednym z elementów planowania strategicznego, związanego z planowaniem użycia dostępnych środków. Ostatecznym celem alokacji jest odniesienie wymiernych korzyści w przyszłości, czyli takie rozdzielenie ograniczonych zasobów, aby spodziewane korzyści z jej przeprowadzenia były możliwie najwyższe.

W logistyce są to działania posadowione w obszarze Zarządzanie łańcuchem dostaw i cel alokacji zostaje ograniczony do takiego wstępnego rozdysponowania towarów, aby ich dostępność w poszczególnych sklepach dawała jak największą szansę na odpowiednio dużą sprzedaż ilościową, wartościową bądź realizację jak najwyższej marży.

Replenishment to proces przywracania dostępności towarów w sklepie zgodnie z pierwotną alokacją bądź na podstawie zmieniających się wytycznych. W przypadku towarów FMCG, celem tego procesu jest reagowanie w taki sposób, żeby towaru w sklepie nigdy nie zabrakło. Najczęściej bazuje się przy tym na tak zwanych stanach minimalnych i maksymalnych danego asortymentu. W przypadku produktów jednostkowych (odzież, buty, czasem książki, zabawki czy inny towar, czasami luksusowy), dla których zakładany stan w sklepie to jedna sztuka działa się zazwyczaj reaktywnie, czyli dopiero po sprzedaży wysyła się uzupełnienie. Oczywiście problem pojawia się gdy magazyn nie jest w stanie wysłać wszystkich towarów ze względu na brak wydajności czy towar dostępny jest w niewielkiej ilości, która nie wystarcza dla wszystkich potrzebujących.

Więcej na ten temat napisano na naszym blogu firmowym: Alokacja i replenishment oraz Opis stanowiska Inventory manager.