Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Zarządzenie łańcuchem dostawZarządzenie łańcuchem dostaw

Zarządzenie łańcuchem dostaw, po angielsku Supply Chain Management, w skrócie SCM, to zespół procesów, powiązań i rozwiązań technicznych, który ma na celu efektywne zintegrowanie producentów, pośredników, magazyny oraz dostawę do klientów końcowych w taki sposób, aby towar był produkowany i rozprowadzany w optymalnej ilości, i we właściwe miejsca, w celu optymalnego realizowania strategii danej firmy (na przykład minimalizacji kosztów, maksymalizacji zysku czy satysfakcji klienta).

Podstawą do sprawnego zarządzenia łańcuchem dostaw jest właściwe zarządzanie informacją o potrzebach (np. poprzez prognozowanie popytu) i możliwościach we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw od producenta (fabryki) poprzez przewoźników (kurierów), pośredników (hurtowników), centrów dystrybucji (magazynów, składów celnych, cross-doków) aż do odbiorców końcowych (klienci końcowi, sklepy internetowe i tradycyjne, odbiorcy półhurtowi, kanały B2B2C).

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw są wiarygodne i zaufane kontakty z kontrahentami i odbiorcami oraz obustronnie zaakceptowane procedury umożliwiające skoordynowane zarządzanie przepływem towarów (co można sprawdzić przy pomocy audytu zakupów). Wymaga to spełnienia przynajmniej następujących warunków techniczno-organizacyjnych:

  • Zapewnienia technicznego połączenia - elektronicznej wymiany danych (na przykład w standardzie EDI) pomiędzy wszystkimi elementami łańcucha przepływu towarów
  • udostępnianie danych o popycie, prognozach sprzedaży, harmonogramach produkcji czy planach zamówień
  • ustalenia i przestrzegania zasad wspólnego planowania i realizacji przyjętej strategii
  • ustalenia centralnego koordynatora przepływu informacji przy zachowaniu statusu partnera wszystkich pozostałych uczestników procesu

Najważniejszą korzyścią osiąganą dzięki zarządzaniu łańcuchem dostaw jest znaczące obniżenie poziomu zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha i podniesienie wskaźnika rotacji towaru w magazynie. W tradycyjnym podejściu dostawy realizowane są dużymi partiami, co skutkuje dużymi zapasami zarówno u dostawcy jak i klienta. Dodatkowo powoduje to nierównomierne obciążenie zasobów produkcyjnych u dostawcy i magazynowych u odbiorcy. W optymalnym procesie zarządzania łańcuchem dostaw należy dążyć do modelu JIT (just-in-time), czyli czasowego zsynchronizowania planów produkcyjnych i sprzedażowych oraz częstych i stosunkowo małych dostaw. Powoduje to wiele pozytywnych efektów, przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby magazynowe (mniejsze powierzchnie magazynowe, tańsza automatyka magazynowa) czy mniejsze wydatki na personel. Jednak to zmniejszone zapotrzebowanie na zasoby fizyczne i finansowe trzeba często równoważyć zwiększonym zapotrzebowaniem na informację i jej przetwarzanie w systemach informatycznych. Dobrze funkcjonujący proces zarządzenia łańcuchem dostaw wymaga sprawnie funkcjonującego systemu ERP, WMS czy BI - analityka zarządcza (Business Intelligence).

Zarządzanie łańcuchem dostaw bazuje na fomalnych modelach SCM, które obejmują poziom strategii (np. model ciągły, szybkich dostaw, wydajnyczy i inne) jak i modele zarządcze (SCOR i GSCF).