Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Quick CheckQuick Check

Quick Check to szybki ekspercki audyt logistyki, który ma na celu przegląd procesów logistycznych i ocenę ich potencjału usprawnienia. Usługa ta ma na celu pomóc zleceniodawcy w podjęciu szybkich decyzji biznesowych, aby wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu firmy na rzecz jej rozwoju. Quick Check charakteryzuje się krótkim czasem osiągnięcia pierwszych wyników oraz pewną powierzchownością rezultatu, ponieważ analizy opierają się tylko na raportach informatycznych dostarczonych przez klienta. Prace na miejscu w magazynie są ograniczone do warsztatów oraz przeglądu najważniejszych procesów magazynowych oraz podstawowego obiegu dokumenów i informacji. Quick Check może być zalecany, gdy występują gwałtowne zmiany w funkcjonowaniu firmy, opóźnienie inwestycji, poważne ograniczenia w infrastrukturze lub niewielka obsada magazynu. Zakres usługi Quick Check obejmuje identyfikację potrzeb i zdefiniowanie celów audytu, analizę procesów logistycznych, identyfikację potencjalnych obszarów usprawnień oraz sporządzenie raportu końcowego z zaleceniami.

Szybki audyt ekspercki przebiega według harmonogramu:

  • Zdefiniowanie celu audytu
  • Przegląd najważniejszych procesów i sytuacji biznesowej firmy
  • Warsztaty eksperckie i przygotowanie wniosków
  • Prezentacja wniosków i ich dyskusja
  • Wypracowanie ostatecznej wersji raportu

Więcej na temat audytu Quick Check i możliwości jego zlecenia znajdziecie państwo w tym artykule.