Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > OTIFOTIF

OTIF z angielskiego On Time In Full lub Na Czas i w Całości to jeden z kluczowych wskaźników KPI który pozwala na zagregowaną ocenę wiarygodności dostawców bądź wiarygodności sprzedającego w oczach klientów i cząsto jest analizowany w ramach audytu zakupów. Każdy klient chce otrzymywać zamówione towary zgodnie ze złożonym zamówieniem i wtedy, gdy spodziewa się tej dostawy, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy, straty finansowe ewentualnie rozstanie partnerów biznesowych. Stąd potrzeba stworzenia takiego wskaźnika, który pozwoli oszacować rozrzut spodziewanego terminu i wielkości dostawy w stosunku do deklaracji, czyli ryzyko niedotrzymana umowy przez dostawcę.

Z matematycznego punktu widzenia obliczenie wartości tego wskaźnika jest stosunkowo proste. Jest to iloraz liczby zamówień dostarczonych w całości i w uzgodnionym terminie oraz liczby wszystkich zrealizowanych zamówień podanym w procentach liczony osobno dla każdego dostawcy. Aktualne trendy sugerują uwzględnianie (jako liczby dostarczonych produktów) towarów, które przeszły pozytywnie kontrolę jakości, a nie liczbę sztuk dostawy zliczone na bramie. Jako błąd traktowana jest również dostarczenie zbyt dużej ilości towaru w stosunku do zamówienia. W obszarze czasu aktualne trendy jako niespełnienie wymagań każą traktować dostawy zarówno opóźnione jak i dostarczone przed terminem. Jedynym wyjątkiem mogą być klienci sklepów internetowych dla których wcześniejsza niż zadeklarowana dostawa traktowana jest jako dostawa na czas.

Więcej na temat sposobu liczenia wskaźnika OTIF i jego interpretacji znajdziecie państwo w tym artykule.