Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Kompletacja MultiPickingKompletacja MultiPicking

Kompletacja to proces polegający na przygotowaniu towarów pod potrzeby zamówienia. Przed przeczytaniem tego hasła, do pełnego jego zrozumienia, należy zapoznać się z hasłem kompletacja dwustopniowa.

Klasyczna kompletacja polega na tym, że pracownik magazynu samodzielnie zbiera towar pod jedno zamówienie, a po zakończeniu jego działania towar z zamówienia jest gotowy do spakowania i wysłania. Metodą na obniżenie kosztów może być wspomniana wcześniej kompletacja dwustopniowa, która zmniejsza odległości pokonywane przez pracowników w magazynie, choć wymaga powtórnego dotykania towaru w czasie rozsortowania grupowo pobranego towaru.

Jeśli nie można spełnić łącznie obu warunków strategii dwustopniowej, czyli zgromadzenia dużej liczby zamówień w jeden wsad oraz odpowiednie pokrywanie się ze sobą towarów w zamówieniach można próbować obniżać koszty przez zastosowanie metody MultiPicking.

Kompletacja MultiPicking polega na tym, że pojedynczy pracownik dokonuje jednoczesnej zbiórki kilku zamówień. Aby było to możliwe konieczne jest spełnienie kilku technicznych warunków. Najważniejsze to możliwości systemu informatycznego WMS do przetwarzania kilku zamówień jednocześnie. Wymaga to połączenia kilku zamówień, wygenerowania dla nich jednej wspólnej optymalnej ścieżki kompletacji, a następnie takiego sporządzenia dyspozycji (tu wersja papierowa, czyli bazująca na wydrukach jest w zasadzie nierealna - wymagana jest praca na komputerach mobilnych), aby kolejne pobrania związane były ze wszystkimi zamówieniami. Oczywiście pracownik musi mieć techniczną możliwość pobierania kilku zamówień jednocześnie, czyli posiadać na przykład pojemnik do któego zbierany jest towar podzielony na tyle części, ile zamówień jednocześnie znajduje się na dyspozycji. W praktyce stosuje się dodatkowo pewną sztuczkę, która polega na kilkuminutowym opóźnianiu realizacji zamówień on-line, aby łączyć ze sobą te zamówienia, których połączenie przynosi najwięcej oszczędności. Wymaga to zastosowania szybkiego algorytmu pozwalającego na efektywnym obniżaniu kosztów magazynowych. Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji Informatyka w dużym magazynie, w paragrafie Optymalizacja procesów.

Przy zastosowaniu kompletacji MultiPicking oszczędności uzyskuje się dzięki temu, że w celu skompletowania kilku zamówień pracownik przemierza między regałami znacznie krótszą drogę, niż suma optymalnych ścieżek dla wszystkich zamówień wchodzących w skład jednej multidyspozycji, obejmującej wszystkie połączone zamówienia. Najlepsze efekty ze stosowania kompletacji MultiPicking uzyskuje się wtedy, gdy magazyn realizuje dużo zamówień o bardzo rozdrobnionym charakterze, czyli większość zamówień wymaga odwiedzenia przez magazyniera większości alejek magazynowych, a w każdej z alejek pobierane są tylko pojedyncze sztuki towaru.