Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Kompletacja MultiPickingKompletacja Multi Picking

Kompletacja to proces polegający na przygotowaniu towarów pod potrzeby zamówienia. Przed przeczytaniem tego hasła, do pełnego jego zrozumienia, należy zapoznać się z hasłem kompletacja dwustopniowa.

Klasyczna kompletacja polega na tym, że pracownik magazynu kompletuje samodzielnie jedno zlecenie zamówienia, a po zakończeniu jego działania towar z zamówienia jest gotowy do spakowania i wysłania. Metodą na obniżenie kosztów kompletacji może być wspomniana wcześniej kompletacja dwustopniowa, która zmniejsza odległości pokonywane przez pracowników w magazynie, choć wymaga powtórnego dotykania towaru w czasie rozsortowania grupowo pobranego towaru.

Jeśli nie można spełnić łącznie obu warunków kompletacji dwustopniowej, czyli zgromadzenia dużej liczby zamówień w jeden wsad oraz odpowiednie pokrywanie się ze sobą towarów w zamówieniach można próbować obniżać koszty kompletacji przez zastosowanie metody Multi Picking.

Kompletacja Multi Picking polega na tym, że pojedynczy pracownik dokonuje jednoczesnej kompletacji kilku zamówień. Aby było to możliwe konieczne jest spełnienie kilku technicznych warunków. Najważniejsze to możliwości systemu informatycznego WMS do przetwarzania kilku zamówień jednocześnie. Wymaga to połączenia kilku zamówień, wygenerowania dla nich jednej wspólnej optymalnej ścieżki kompletacji, a następnie takiego sporządzenia dyspozycji kompletacji (tu papierowa kompletacja, czyli bazująca na wydrukach jest w zasadzie nierealna - wymagana jest praca na komputerach mobilnych), aby kolejne pobrania związane były ze wszystkimi zamówieniami. Oczywiście pracownik musi mieć techniczną możliwość kompletowania kilku zamówień jednocześnie, czyli posiadać na przykład pojemnik kompletacyjny podzielony na tyle części, ile zamówień jednocześnie kompletuje. W praktyce stosuje się dodatkowo pewną sztuczkę, która polega na kilkuminutowym opóźnianiu realizacji zamówień on-line, aby łączyć ze sobą te zamówienia, których połączenie przynosi najwięcej oszczędności. Wymaga to zastosowania szybkiego algorytmu pozwalającego na efektywnym obniżaniu kosztów magazynowych. Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji Informatyka w dużym magazynie, w paragrafie Optymalizacja procesów.

Przy zastosowaniu kompletacji Multi Picking oszczędności uzyskuje się dzięki temu, że w celu skompletowania kilku zamówień pracownik przemierza między regałami znacznie krótszą drogę, niż suma optymalnych ścieżek kompletacji dla wszystkich zamówień wchodzących w skład jednej multidyspozycji, obejmującej wszystkie połączone zamówienia. Najlepsze efekty ze stosowania kompletacji Multi Picking uzyskuje się wtedy, gdy magazyn realizuje dużo zamówień o bardzo rozdrobnionym charakterze, czyli większość zamówień wymaga odwiedzenia przez kompletującego większości alejek magazynowych, a w każdej z alejek pobierane są tylko pojedyncze sztuki towaru.

COPYRIGHT © 2009-2021 by BINCODE