Audyt logistyczny
Strona główna*O firmie*Nasze usługi doradcze*Nasze projekty i klienci*Mapa serwisu*Kontakt

Strona główna > O firmie > Słownik pojęć logistyki > Cross-dockCross-dock

Magazyn cross-dock to specyficzny rodzaj magazynu, który pozwala na eliminację w łańcuchu dostaw etapu związanego z magazynowaniem i składowaniem towaru pomiędzy jego przyjęciem uformowaniem realizowanych zamówień i wydaniem. Umożliwia on tzw. przeładunek kompletacyjny, czyli odbiór towaru od wielu dostawców, odpowiednie działanie na towarze, np. kompletację oraz wydanie tego towaru w innych grupach do wielu odbiorców. Dzięki takiemu podejściu minimalizowana jest ilość pracy oraz skracany jest czas realizacji zamówienia, a towar szybciej trafia do klientów końcowych.

Klasyczne magazyny typu cross-dock mogą być niższe od normalnych magazynów, gdyż cała praca wykonywana jest bezpośrednio na podłodze (brak składowania na regałach), najczęściej w pojedynczych cyklach, które zawierają przyjęcie od wszystkich dostawców, przygotowanie wsadów wysyłkowych, zapakowanie ich w odpowiednie wysyłki i wysłanie. W związku z takim trybem pracy zazwyczaj magazyny tego typu mogą być niezbyt głębokimi, długimi wąskimi budynkami z bramami wyładunkowymi i załadunkowymi na dłuższych ścianach. Za magazyny przeładunkowe uznaje się również magazyny wyposażone w automatyczne sortery, które w ramach jednej fali sortowania obsługują cały wsad wejścia/wyjścia. Dobrze zorganizowany proces przeładunkowy pozwala skrócić czas w którym towary w drodze są niedostępne do sprzedaży i mogą generować tzw. sprzedaż utraconą.

Inne spojrzenie na proces cross-dockingu w magazynach dystrybucyjnych przedstawiono tutaj.